ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคไอ ออฟฟิศ ซัพพลาย คุณขวัญดาว ,084-730-3931,089-203-4116,082-877-4102 เบอร์แฟ็กซ์ 034-863-196 www.pkioffice.com E-mail: pki_99@yahoo.com

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ขวัญดาว อินต๊ะวิชัย

857-2-55280-3

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

หจก.พีเคไอ ออฟฟิศ ซัพพลาย

882-2-23828-5

( เงินฝากออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

หจก.พีเคไอ ออฟฟิศ ซัพพลาย

923-0-04560-2

( สะสมทรัพย์ )